?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 生辰八字_生辰八字五行查询_亲亲工具?亲亲宝贝?/title> <meta content='生辰八字 生辰八字五行 生辰八字五行查询' name="Keywords" /> <meta content='你知道你宝宝的生辰八字吗?亲亲工具箱问你提供生辰八字五行查询工具,让你清楚了解你宝宝的生辰八字? name="Description" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" /> <link href="http://www.qbaobei.com/Template/Qbaobei/Skin/css/index/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.qbaobei.com/Template/Qbaobei/Skin/css/topic/tools.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.qbaobei.com/Template/Qbaobei/Skin/css/topic/tools-detail.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.qbaobei.com/Template/Qbaobei/Skin/css/tools/shiwu.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <body> <div class="header"> <div class="cont"> <h1>221tyc.com<a href="/" title="亲亲宝贝? class="logo">亲亲宝贝?/a></h1> <p>ĵַhttp://645.663sblive.com/tools/shengchenbazi/<br>ժҪ221tyc.com,Ȼ׸ղżһҪ֣ҲȴҪɱҶԲ԰γôλɱڡ</p> <p class="theme">亲亲育儿工具?/p> </div> </div> <div class="breadcrumb">您现在的位置?a href="/">首页</a> > <a href="http://645.663sblive.com/">Žɳ߿</a></div> <div class="commonbox clearmargin"> <div class="boxleft"> <div class="content"> <h1>生辰八字查询工具</h1> <div class="tools" style=" margin-bottom:15px;border-top:none;"> <div class="top"></div> <div class="main"> <div style="padding-left:62px;" class="con"> <form name="cal"> <div class="toolBody"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="590"> <tbody><tr> <td align="right" width="160" height="36">请输入年(1901—2050)?/td><td><input id="y" class="inputT" name="y" size="16" maxlength="4"></td> <td align="left" height="62" rowspan="4"><input type="button" class="chkBtn" value="" id="smt" name="button"><input type="reset" class="clearBtn" id="reset" value="" name="reset"></td> </tr> <tr> <td align="right" height="36">请输入月(1—12)?/td> <td><input id="m" class="inputT" name="m" size="16" maxlength="2"> </td> </tr> <tr> <td align="right" height="36">请输入日(1—31)?/td><td><input id="d" class="inputT" name="d" size="16" maxlength="2"></td> </tr> <tr> <td align="right" height="36">请输入时(0—23)?/td><td><input id="h" class="inputT" name="h" size="16" maxlength="2"></td> </tr> </tbody></table> </div> <div class="toolBody"> <div style="padding:40px 0 0 80px" name="showDiv" id="showDiv"> </div> </div> </form> </div> <div class="bot"></div> <div class="info"> <p class="title">根据您的出生年、月、日、时可以计算出您的生辰八?/p> <b>生辰八字查询说明</b><br /> <p>年必须输入,限于1901年和2050年之间。只输入年,输出结果有该年春节日期及春节前后的年干支?/p> <p>输入年、月、日,则输出结果还有该日星期、农历年月日、年月日的干支、生肖;</p> <p>输入年、月、日、时,则输出结果还有生辰八字及八字所对应的五行、方位?/p> <p>年、月、日需准确输入,而时只要在同一个时辰范围里则不影响查询结果?3点至1点前是子时,1点至3点前是丑时,…?1点至23点前是亥时?/p> <p>最后说明一点,计算时辰?3点为一天的开端,这样干支系统才能自洽,因此本皇历查询生辰八字按此规则。除了计算时辰,还是应把 0点作为一天的开端。也就是说,23点以后出生的人,生日算当日,时辰算下一日子时,八字按下一日算?/p> </div> </div> <div class="bottom"></div> </div> </div> <div class="content"> <div class="commontitle"> <b>其他工具</b> <a class="more" target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/">更多>></a> <div class="clear"></div> </div> <ul class="list"> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/bbchengzhang/" title="宝宝成长曲线"><img src="http://645.663sblive.com/pics/82810_0369.jpg"/><br>宝宝成长曲线</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/bbsleep" title="宝宝睡商测试"><img src="http://645.663sblive.com/pics/4921_0275.jpg"/><br>宝宝睡商测试</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/bbsafe1_3/" title="1-3岁宝宝安全清?><img src="http://645.663sblive.com/pics/87649_0257.jpg"/><br>1-3岁宝宝安</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/yuerchengben1_3/" title="1-3岁育儿成本计算器"><img src="http://645.663sblive.com/pics/59338_0607.jpg"/><br>1-3岁育儿成</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/yuerchengben0_1/" title="0-1岁育儿成本计算器"><img src="http://645.663sblive.com/pics/30337_1148.jpg"/><br>0-1岁育儿成</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/babytype/" title="宝宝血型测?><img src="http://645.663sblive.com/pics/93124_1237.jpg"/><br>宝宝血型测?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/xuexing/" title="血型遗传规律表"><img src="http://645.663sblive.com/pics/48529_0822.jpg"/><br>血型遗传规?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/mianyili/" title="提高免疫?><img src="http://645.663sblive.com/pics/2554_0096.jpg"/><br>提高免疫?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/ertongshengao/" title="儿童身高预测"><img src="http://645.663sblive.com/pics/55060_0366.jpg"/><br>儿童身高预测</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/bbzhiliaoku/" title="宝宝纸尿裤尺寸计?><img src="http://645.663sblive.com/pics/13777_1016.jpg"/><br>宝宝纸尿裤尺</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/bbfushitj/" title="辅食添加办法"><img src="http://645.663sblive.com/pics/69181_1077.jpg"/><br>辅食添加办法</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/yimiaojiezhong/" title="疫苗接种时间?><img src="http://645.663sblive.com/pics/20239_0023.jpg"/><br>疫苗接种时间</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/shiyongbugai/" title="实用补钙"><img src="http://645.663sblive.com/pics/69571_1272.jpg"/><br>实用补钙</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/bbname/" title="宝宝起名字参考思路"><img src="http://645.663sblive.com/pics/10279_1394.jpg"/><br>宝宝起名字参</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/bbsafe/" title="宝宝会爬之后的安全清?><img src="http://645.663sblive.com/pics/57472_0478.jpg"/><br>宝宝会爬之后</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/bbfushi" title="宝宝辅食制作"><img src="http://645.663sblive.com/pics/97213_1381.jpg"/><br>宝宝辅食制作</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/bbfayu" title="宝宝发育指标"><img src="http://645.663sblive.com/pics/32746_0411.jpg"/><br>宝宝发育指标</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/tools/zaojiaoyouxi" title="0-3岁早教游?><img src="http://645.663sblive.com/pics/68209_0939.jpg"/><br>0-3岁早教游</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="content"> <div class="commontitle"> <b>孕产专题</b> <a class="more" target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/yunchan/">更多>></a> <div class="clear"></div> </div> <ul class="zt-list"> <li><a target="_blank" href="" title=""><img src="http://645.663sblive.com/pics/86179_0453.jpg"/></a><a target="_blank" href="" title=""></a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/fenmianfangshi/" title="分娩方式大起?><img src="http://645.663sblive.com/pics/29371_1087.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/fenmianfangshi/" title="分娩方式大起?>分娩方式大起?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/yunwanqi/" title="孕晚期注意事?><img src="http://645.663sblive.com/pics/9685_0931.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/yunwanqi/" title="孕晚期注意事?>孕晚期注意事?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/yurenjie/" title="健康妈咪不贫血"><img src="http://645.663sblive.com/pics/86548_0045.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/yurenjie/" title="健康妈咪不贫血">健康妈咪不贫血</a></li> <li><a target="_blank" href="" title="孕早期指?><img src="http://645.663sblive.com/pics/39745_0914.jpg"/></a><a target="_blank" href="" title="孕早期指?>孕早期指?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/yunchuqiys/" title="怀孕初期吃什么好"><img src="http://645.663sblive.com/pics/87973_0559.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/yunchuqiys/" title="怀孕初期吃什么好">怀孕初期吃什么好</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/yunwnaqi/" title="孕晚期的那些事儿"><img src="http://645.663sblive.com/pics/63181_0306.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/yunwnaqi/" title="孕晚期的那些事儿">孕晚期的那些事儿</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/chanfushipu/" title="产妇食谱大全"><img src="http://645.663sblive.com/pics/33145_1050.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/chanfushipu/" title="产妇食谱大全">产妇食谱大全</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="content"> <div class="commontitle"> <b>营养专题</b> <a class="more" target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/yingyang/">更多>></a> <div class="clear"></div> </div> <ul class="zt-list"> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/shiyoule/" title="诗幼乐奶粉怎么?><img src="http://645.663sblive.com/pics/24532_0756.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/shiyoule/" title="诗幼乐奶粉怎么?>诗幼乐奶粉怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/baobaotunai/" title="宝宝吐奶怎么?><img src="http://645.663sblive.com/pics/80971_0261.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/baobaotunai/" title="宝宝吐奶怎么?>宝宝吐奶怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/summerfood/" title="夏天吃什么好"><img src="http://645.663sblive.com/pics/32305_0764.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/summerfood/" title="夏天吃什么好">夏天吃什么好</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/naifenxingui/" title="史上最严奶粉新?><img src="http://645.663sblive.com/pics/83155_0439.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/naifenxingui/" title="史上最严奶粉新?>史上最严奶粉新?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/huishiqifu/" title="惠氏启赋奶粉怎么?><img src="http://645.663sblive.com/pics/36766_1125.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/huishiqifu/" title="惠氏启赋奶粉怎么?>惠氏启赋奶粉怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/guochannaifen/" title="国产奶粉排行?0?><img src="http://645.663sblive.com/pics/95275_0478.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/guochannaifen/" title="国产奶粉排行?0?>国产奶粉排行?0?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/boluo/" title="菠萝的营养价?><img src="http://645.663sblive.com/pics/38398_1141.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/boluo/" title="菠萝的营养价?>菠萝的营养价?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/naifenchongtiaogonglue/" title="奶粉冲调攻略"><img src="http://645.663sblive.com/pics/78415_0706.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/naifenchongtiaogonglue/" title="奶粉冲调攻略">奶粉冲调攻略</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="boxright"> <div class="toolsrank"> <a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/suannai/" title="酸奶什么时候喝最?><img src="http://645.663sblive.com/pics/17035_0232.jpg"/></a> </div> <div class="luntan"> <div class="commontitle"> <b>论坛</b> </div> <ul> </ul> </div> <div class="zhuanti"> <div class="commontitle"> <b>精彩专题</b> </div> <div class="ztimg"><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/mabbqiming/" title="马宝宝起名字大全"><img src="http://645.663sblive.com/pics/82150_0671.jpg"/></a></div> <ul> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/zhongkao/" title="中考,我们在路?>中考,我们在路?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/familyedu/" title="家庭教育小故?>家庭教育小故?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/xionghaizi/" title="如何教育熊孩?>如何教育熊孩?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/ertonggushi/" title="儿童故事大全">儿童故事大全</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/mabbqiming/" title="马宝宝起名字大全">马宝宝起名字大全</a></li> </ul> <div class="dashline"></div> <div class="ztimg"> <a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/poxiguanxi/" title="新时代的麻辣婆媳关系"><img src="http://645.663sblive.com/pics/82351_1182.jpg"/></a></div> <ul> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/mingxzr/index.html" title="明星为什么爱整容">明星为什么爱整容</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/youxiaoxianjie/" title="幼小衔接如何正确对待">幼小衔接如何正确对待</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/kaixuekongju/" title="“开学恐惧症”怎么?>“开学恐惧症”怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/qinziban/" title="宝宝有必要上亲子班吗">宝宝有必要上亲子班吗</a></li> <li><a target="_blank" href="http://645.663sblive.com/plans/summersafety/" title="儿童暑期安全谁来保障">儿童暑期安全谁来保障</a></li> </ul> </div> <div class="tuku"> <div class="commontitle"> <b>亲子图库</b> </div> <ul> <li><img src="http://645.663sblive.com/pics/26161_0439.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140217_293615.html" title="阿雅首晒大肚?2014“马上有子”的女星? target="_blank">阿雅首晒大肚?/a></li> <li><img src="http://645.663sblive.com/pics/91243_0797.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140120_292804.html" title="郭涛女儿可爱萌照曝光 小女孩模样很像妈? target="_blank">郭涛女儿可爱?/a></li> <li><img src="http://645.663sblive.com/pics/57568_1247.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140116_292679.html" title="微博之夜郭涛一家走红毯 石头穿正装非常帅? target="_blank">微博之夜郭涛?/a></li> <li><img src="http://645.663sblive.com/pics/22996_0954.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140116_292676.html" title="《爸爸去哪儿》第2季海选启?天天kimi王诗龄助? target="_blank">《爸爸去哪儿?/a></li> <li><img src="http://645.663sblive.com/pics/84973_0718.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140115_292597.html" title="《爱情公?》主演童年萌照曝?主创叹:人艰不拆" target="_blank">《爱情公??/a></li> <li><img src="http://645.663sblive.com/pics/45433_0612.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140114_292522.html" title="李湘透视裙装内衣依稀可见 王岳伦一旁小心搀? target="_blank">李湘透视裙装?/a></li> </ul><div class="clear"></div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="q-footer-line"></div> <div class="q-footer"> <div class="cont"> <div class="aboutus"> ?<a rel="nofollow" href="http://645.663sblive.com/webroot/aboutus.html?id=1" target="_blank"> 关于我们</a> | <a rel="nofollow" href="http://645.663sblive.com/webroot/aboutus.html?id=3" target="_blank"> 广告服务</a> | <a rel="nofollow" href="http://645.663sblive.com/webroot/aboutus.html?id=4" target="_blank">投稿指南</a> | <a rel="nofollow" href="http://645.663sblive.com/webroot/aboutus.html?id=5" target="_blank">网站合作</a> | <a rel="nofollow" href="http://645.663sblive.com/webroot/aboutus.html?id=6" target="_blank">免责声明</a> | <a rel="nofollow" href="http://645.663sblive.com/webroot/aboutus.html?id=7" target="_blank">联系我们</a><br /> © 2011 <a rel="nofollow" href="http://645.663sblive.com" target="_blank" title="亲亲宝贝?> 亲亲宝贝?/a> 版权所?<a href="http://www.521.144284.com" target="_blank" rel="nofollow">粤ICP?3041365?2</a> <a href="http://645.663sblive.com/images/20110810/wangluoshiting.jpg" target="_blank" title="信息网络传播视听节目许可? rel="nofollow">网络视听许可?911597?/a> <a href="http://645.663sblive.com/images/xukezheng.jpg" target="_blank" title="增值电信业务经营许可证:粤B2-20070459" rel="nofollow">增值电信业务经营许可证:粤B2-20070459</a> <div style="display: none"> </div> <br /> <a rel="nofollow" href="http://www.81jbs.com/973" target="_blank" title="公安?> <img src="http://645.663sblive.com/pics/41800_0527.jpg"/></a> <a rel="nofollow" href="http://www.417.348155.com/webrecord/innernet/Welcome.jsp?bano=44030000201311" target="_blank" title="网安"> <img src="http://645.663sblive.com/pics/73210_0706.jpg"/></a> <a rel="nofollow" class="cservice" target="_blank" href="http://www.616.322sc.com/msgrd?v=3&uin=630186001&site=亲亲宝贝?menu=yes"> <img border="0" src="http://645.663sblive.com/templates/oldweb/images/qbaobei/qq-news.png" alt="新闻投稿" title="新闻投稿"></a> <a rel="nofollow" class="cservice" target="_blank" href="http://www.622.310844.com/msgrd?v=3&uin=1281864170&site=亲亲宝贝?menu=yes"> <img border="0" src="http://645.663sblive.com/templates/oldweb/images/qbaobei/qq_cs.png" alt="亲亲在线" title="亲亲在线"></a> <a href="http://<ǰ/">Žɳ߿</a> <style> a.gotop {background-color: #FAFAFA;border: 1px solid #E0E0E0;color: #D4D4D4;cursor: pointer;display: block;height: 54px;outline: medium none;position: fixed;right: 0;top: 560px;width: 54px;text-decoration: none;} a.gotop i {display: block;font-size: 30px;font-style: normal;height: 24px;line-height: 50px;overflow: hidden;text-align: center;} a.gotop b {display: block;font-size: 20px;font-style: normal;height: 16px;line-height: 2px;overflow: hidden;text-align: center;} </style> <a class="gotop" title="返回顶部" href="#"> <i>?/i> <b>?/b> </a> ?!-- qbaobei_jiankang_tonglan2 --> <div id='div-gpt-ad-1351223277233-0' style='width:728px; height:90px;'> </div> </div> </div> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://www.67.317844.com/">격¼ </a></td> <td><a href="http://www.386.133574.com/">ijվ</a></td> <td><a href="http://www.102.116sblive.com/">ڿ</a></td> <td><a href="http://www.862.688sc.com/">ӢʻԱ</a></td> <td><a href="http://www.815.jbs85.com/">격̫격</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.225.155457.com/">15sblive.com</a></td> <td><a href="http://www.742.166sblive.com/">865sun.com</a></td> <td><a href="http://www.299.133457.com/">js99.com</a></td> <td><a href="http://www.366.144102.com/">259msc.com</a></td> <td><a href="http://www.831.855sblive.com/">am19.com</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.801.438115.com/">315sun.com</a></td> <td><a href="http://www.032.155431.com/">kcd7.com</a></td> <td><a href="http://www.752.048tt.com/">26js.com</a></td> <td><a href="http://www.511.348622.com/">msc198.com</a></td> <td><a href="http://www.380.336sblive.com/">2017.com</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.155410.com/sb138kh/">격138</a></td> <td><a href="http://www.488jbs.com/flbsbzywdr/203/">_ֻذռ</a></td> <td><a href="http://www.113284.com/">̫ǹ</a></td> <td><a href="http://www.287.143811.com/">975sb.com</a></td> <td><a href="http://www.488.115425.com/">777bmw.com</a></td> </tr> </table> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td>http://www.3812333.com/news/dcebfa.html</td> <td>http://www.3812333.com/news/eafcdb.html</td> <td>http://www.pp508.com/cedfab/06413798.html</td> <td>http://www.pp508.com/9803/bdecaf.html</td> <td>http://www.3812333.com/news/caebdf.html</td> </tr> <tr> <td>http://www.pp508.com/ecdfa/7536.html</td> <td>http://www.3812333.com/news/abcedf.html</td> <td>http://www.vip58335.com/cabd/1495860732.html</td> <td>http://www.pp508.com/3679/fbdace.html</td> <td>http://www.pp508.com/cdae/259081.html</td> </tr> <tr> <td>http://www.pp508.com/609218/bdcfae.html</td> <td>http://www.pp508.com/acbed/12567.html</td> <td>http://www.3812333.com/news/fbdeca.html</td> <td>http://www.pp508.com/fdc/147835620.html</td> <td>http://www.3812333.com/news/eacfb.html</td> </tr> <tr> <td>http://www.pp508.com/dcbafe/5604.html</td> <td>http://www.3812333.com/news/ebdcaf.html</td> <td>http://www.pp508.com/abedc/fdceba.html</td> <td>http://www.vip58335.com/fdeba/7632159840.html</td> <td>http://www.pp508.com/bafedc/becdaf.html</td> </tr> </table> </body> </html>